Twoja karta podróże

Zobacz jakie to proste

Warianty TWOJEJ KARTY PODRÓŻE

Zakres i sumy ubezpieczenia

Wariant Classic oraz Student zapewnia pokrycie kosztów leczenia następstw chorób przewlekłych (50 000 PLN)